Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Flaggningsmeddelande i eWork Group AB

16:59 / 25 April 2017 eWork Press release

Flaggningsmeddelande i eWork Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556587-8708 eWork Group AB
Instrument SE0002402701 Common stock
Innehavare Veralda Investment Ltd (CY)
 
Före transaktionen
Antal aktier 907 813
Antal rösträtter 907 813
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-04-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 807 813
 - direkt innehavda rösträtter 807 813
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,7 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,7 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,7 % 807 813
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,7 % 807 813
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 807 813
 - andel av rösträtter 4,7 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Marianna Vassiliou
 - telefon +35799441000
 - mejl mariannavassiliou@cytanet.com.cy

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/