Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Stark utveckling

10:00 / 24 April 2017 eWork Press release

"Styrkan i konsultmarknaden och Eworks tillväxt i första kvartalet överträffade våra förväntningar. Verksamheten växer med god lönsamhet och vi passerade 7 500 konsulter på uppdrag. Alla geografiska marknader och kunskapsområden bidrog till tillväxten."

Utdrag ur Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet 2017 jämfört med 2016
  • Nettoomsättningen ökade med 42 procent till 2 389 MSEK (1 685).
  • Rörelseresultat ökade med 40 procent till 27,4 MSEK (19,6).
  • Orderingången ökade med 52 procent och uppgick till 3 475 MSEK (2 284).
  • Resultat efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,21 SEK (0,87).
  • Konsultmarknaden var fortsatt mycket stark med god efterfrågan på konsulter inom alla kunskapsområden där Ework är verksamt.
  • De utsikter för 2017 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2016 ligger fast: Ework bedöms ha förutsättningar att helåret 2017 fortsätta utvecklas i linje med de långsiktiga målen.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 7 500 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworkaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna delårsrapport är regulatorisk information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande genom verkställande direktörens försorg.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/