Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Fortsatt tillväxt på mycket stark marknad

08:00 / 20 July 2017 eWork Press release

"Eworks verksamhet fortsatte att växa under andra kvartalet på en fortsatt mycket stark konsultmarknad. Utvecklingen följer vår budgeterade, offensiva plan mot våra långsiktiga finansiella mål."
Utdrag ur vd Zoran Covics kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2017 jämfört med 2016 

-       Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 2 389 MSEK (1 934).

-       Rörelseresultatet för perioden var 24,9 MSEK (24,9).

-       Orderingången ökade med 7 procent och uppgick till 3 248 MSEK (3 022).

-       Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 1,12 SEK (1,13).

-       Konsultmarknaden var fortsatt mycket stark med god efterfrågan på konsulter inom alla kunskapsområden där Ework är verksamt.

-       De utsikter för 2017 som kommunicerats i bokslutskommunikén för 2016 ligger fast: Ework bedöms ha förutsättningar att helåret 2017 fortsätta utvecklas i linje med de långsiktiga målen.

Första halvåret 2017 jämfört med 2016

-       Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 4 778 MSEK (3 619).

-       Rörelseresultat ökade med 18 procent till 52,3 MSEK (44,4).

-       Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning uppgick till 2,33 SEK (2,00).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com   

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden samt enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 20 juli 2017, klockan 08.00 (CET) genom ovanstående ledande befattningshavares försorg.

Om Ework

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har över 7 500 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/