Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Nytt aktiekapital och antal aktier i Ework Group AB (publ)

17:00 / 29 September 2017 eWork Press release

Aktiekapitalet och antalet aktier i Ework Group AB (publ) har ändrats till följd av att ett optionsprogram har förfallit och ett antal teckningsoptioner har tecknats.

  • Aktiekapitalet har ökat med 6 773 SEK till 2 241 157,75 SEK.
  • Antalet aktier har ökat med 52 100 till 17 239 675 aktier.
  • Utspädningen är därmed 0,3 procent.

De teckningsoptioner som har utnyttjats utgör en del av Ework Groups incitamentsprogram till samtliga tillsvidareanställda som lanserades vid beslut på årsstämman 2012. De teckningsoptioner som nu tecknades utgavs 2014.

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt 7 500 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworkaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande är regulatorisk information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/