Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortsatta satsningar för tillväxt

"Verksamheten utvecklas i grunden positivt enligt vår långsiktiga plan men avvek under kvartalet negativt i Danmark. I kvartalet vann vi vår först...

11:09 / 19 Oct eWork Press release

Flaggningsmeddelande i eWork Group AB

Flaggningsmeddelande i eWork Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:18 / 19 Sep eWork Press release

Information om anmärkning i revisionen

Ework har i samband med revisionen fått en anmärkning avseende betalning av skatter och avgifter i rätt tid.
Vid tre tillfällen och av olika ...

08:00 / 5 Apr eWork Press release

Ework publicerar årsredovisning 2017

Härmed offentliggörs årsredovisning 2017 för Ework Group AB (publ). Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF.
Information om årsstämma 2018 ...

12:13 / 27 Mar eWork Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i eWork Group AB (publ), org. nr 55687-8708, ("eWork" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 24 april 2018 klockan 1...

18:07 / 21 Mar eWork Press release