Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Fortsatta satsningar för tillväxt

11:09 / 19 October 2018 eWork Press release

"Verksamheten utvecklas i grunden positivt enligt vår långsiktiga plan men avvek under kvartalet negativt i Danmark. I kvartalet vann vi vår första affär för vårt egenutvecklade inköpssystem (Vendor Management System), där vi ser stora affärsmöjligheter."

Utdrag ur VD Zoran Covics kommentar till delårsrapporten

Tredje kvartalet 2018 jämfört med 2017
  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 2 370 MSEK (2 011).

  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 18,3 MSEK (18,0).

  • Orderingången uppgick till 2 390 MSEK (2 197), en ökning med 9 procent.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,73 SEK (0,76).

  • Konsultmarknaden var fortsatt stark, dock något svagare än väntat i september.

  • De utsikter som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2017 ligger fast.

Första nio månaderna 2018 jämfört med 2017
  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 7 863 MSEK (6 789).

  • Rörelseresultatet för perioden var 67,6 MSEK (70,3).

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,85 SEK (3,08).

  • Orderingången steg med 12 procent till 10 020 MSEK (8 920).

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com  

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, 08-50 60 55 00, +46 706 65 65 17
Magnus Eriksson, vice VD och CFO, 08-50 60 55 00, +46 733 82 84 80

Information i denna delårsrapport är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnas för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/