Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Information om anmärkning i revisionen

08:00 / 5 April 2018 eWork Press release

Ework har i samband med revisionen fått en anmärkning avseende betalning av skatter och avgifter i rätt tid.

Vid tre tillfällen och av olika skäl har inbetalning av skatter och avgifter skett med enstaka dagars försening. Efter det inträffade har rutiner och bevakning av rutinerna kring inbetalningarna av skatter och avgifter skärpts.

För ytterligare information, kontakta:

Zoran Covic, vd och koncernchef, 46 (0) 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com

Magnus Eriksson, vice VD, CFO, 46 (0) 733 82 84 80, magnus.eriksson@eworkgroup.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/