Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Flaggningsmeddelande i eWork Group AB

11:18 / 19 September 2018 eWork Press release

Flaggningsmeddelande i eWork Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556587-8708 eWork Group AB
Instrument SE0002402701 Shares
Innehavare Protector forsikring ASA
 
Före transaktionen
Antal aktier 802 594
Antal rösträtter 802 594
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-09-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 922 255
 - direkt innehavda rösträtter 922 255
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,3496 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,3496 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,3496 % 922 255
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,3496 % 922 255
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 922 255
 - andel av rösträtter 5,3496 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Dag Marius Nereng
 - telefon +47 40 55 36 66
 - mejl dag.marius.nereng@protectorforsikring.no

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/