Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB: Ework och System Verification tecknar ramavtal

10:00 / 20 March 2019 eWork Press release

Ework har sedan flera år tillbaka ett strategiskt samarbete med System Verification för utveckling av sin nya digitala plattform. Nu tecknar parterna ett treårigt ramavtal för att ta ett helhetsgrepp om kvalitetssäkring, drift och utveckling. Målet är en utvecklingsprocess som med stöd av molntjänster och AI snabbt kan förbättra plattformen utifrån kundernas feedback.

Den nya digitala verkligheten ställer höga krav på flexibilitet och smidighet. Användare av digitala tjänster och produkter förväntar sig snabb återkoppling och ständiga förbättringar. Med samma hastighet växer den så kallade gig-ekonomin, vilket innebär att effektiva digitala mötesplatser för företag och konsulter måste skapas. Det är mot denna bakgrund som Ework nu tecknar ett ramavtal med konsultbolaget System Verification för fortsatt utveckling av sina interna system.

"Vår digitala plattform måste dels anpassas till de nya behov som finns hos företag och egenkonsulter, dels byggas så att den snabbt kan fånga upp feedback, genomföra förändringar och få ut dem till användarna. Kundfeedback, återkoppling samt en effektiv pipeline är kritiskt. System Verification har rätt kunskap, partners och attityd för att stödja detta arbete," säger Jesper Vraa Henriksen, CDO på Ework Group och fortsätter:

"Vi värdesätter också att en extern partner som System Verificaion utmanar och kvalitetssäkrar vår interna utvecklingsorganisation. Tillsammans blir vi både bättre och starkare," säger han.

I arbetet står datadriven utveckling i fokus. Den nya utvecklingsprocessen använder bland annat AI för monitorering av mjukvaran och en automatiserad hantering av pipeline. Detta ökar leveranstakten, stärker säkerheten samt ger användarna en bättre upplevelse.

"Detta är ett enormt roligt och spännande projekt där vi får möjlighet att visa hur moderna utvecklingsprocesser och kvalitetssäkringsmetoder fungerar, och det värde som vårt ekosystem ger," säger Henrik Sällman, CEO System Verification Bosnien-Herzegovina.

Omkring fyrtio personer från System Verification, Reeinvent och Ework samt övriga partners arbetar med den nya digitala plattformen i Sverige, Polen och Bosnien-Herzegovina. Det nya ramavtalet signerades i slutet på februari och löper över tre år.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/