Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB: Ework inleder korttidspermitteringar

13:30 / 23 March 2020 eWork Press release

Ework Group AB (publ) har beslutat att inleda korttidspermitteringar innebärande en minskning av arbetstiden. Åtgärden sker i enlighet med de riktlinjer om korttidsarbete som den svenska regeringen har presenterat. Cirka 200 medarbetare i Sverige berörs.

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten i ekonomin och de åtgärder som myndigheterna vidtagit för att stoppa spridningen av Covid-19 (det nya coronaviruset) ser Ework tecken på en minskad affärsaktivitet hos kunderna. Ework bedömer att den minskade aktiviteten kommer att påverka intäkterna negativt men omfattningen av denna effekt är i dagsläget inte möjlig att överblicka.

För att parera den minskade affärsaktiviteten har Ework beslutat att inleda korttidspermitteringar i enlighet med de riktlinjer om korttidsarbete som den svenska regeringen har presenterat. Korttidspermitteringen innebär tills vidare en minskning av arbetstiden med 20 procent med start 1 april 2020. Totalt berörs cirka 200 medarbetare i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

 

Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnas för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg, tid som ovan.

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt över 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/