Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Nytt datum för årsstämma i Ework Group AB (publ) - förslag om utdelning oförändrat men utvärderas

14:47 / 19 March 2020 eWork Press release

Styrelsen i Ework Group AB (publ) har på grund av den uppkomna situationen med Covid-19 (det nya coronaviruset) beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till torsdagen den 4 juni 2020 kl. 14.00. Det tidigare kommunicerade styrelsebeslutet att föreslå stämman en utdelning om 4,50 SEK per aktie ligger tills vidare fast. Styrelsen utvärderar dock utvecklingen av situationen löpande och utifrån läget vid tidpunkten för stämman kan förslaget komma att ändras.

Till följd av att tidpunkten för stämman flyttats har aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman möjlighet att fram till och med den 31 mars 2020 inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till arsstamma20@eworkgroup.com.

 

Kallelse till årsstämman väntas publiceras den 7 maj.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, 08-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

 

 

Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnas för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg den 19 mars 2020, tid som ovan.

 

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt över 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.  

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/