Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group ABs styrelse utvärderar budet från Arawak

14:13 / 27 August 2020 eWork Press release

Investment AB Arawak ("Arawak"), som kontrolleras gemensamt av Salénia Aktiebolag ("Salénia") och Ingo Invest AB ("Ingo"), lämnade den 24 augusti 2020 ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Ework Group AB (publ) ("Ework") att förvärva av samtliga aktier i Ework som inte redan innehas av Arawak till ett pris om 70,26 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Staffan Salén är verkställande direktör och ägare i Salénia. Erik Åfors är ägare av Ingo. Staffan Salén och Erik Åfors har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit och kommer inte att delta i Eworks styrelses handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet.

Den övriga styrelsen, som utgörs av Magnus Berglind, Dan Berlin, Mernosh Saatchi, Anna Storåkers och Johan Qviberg, kommer att utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion. Styrelsen kommer att senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning.

Styrelsen har för Erbjudandet inom sig utsett Magnus Berglind till ordförande.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Arawaks offentliggörande av Erbjudandet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Berglind, styrelseledamot,
magnus.berglind@pamir.se46(0)8 50 60 55 00
Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/