Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Ework Group AB

10:43 / 3 September 2020 eWork Press release

Flaggningsmeddelande i Ework Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556587-8708 Ework Group AB
Instrument SE0002402701 Aktie
Innehavare Archegonium AB, Ingo Invest AB, Investment AB Arawak, Salénia Aktiebolag, Erik Åfors
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-08-24
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 290 266
 - direkt innehavda rösträtter 5 290 266
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 30,68658 %
 - direkt innehavda rösträtter 30,68658 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 30,68658 % 5 290 266
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 30,68658 % 5 290 266
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 290 266
 - andel av rösträtter 30,68658 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/