Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

eWork

eWork

Ework Group AB: Ework publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020

11:30 / 7 April 2021 eWork Press release

Härmed offentliggörs årsredovisning 2020 för Ework Group AB (publ). Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF.

Information om årsstämma 2020 finns på hemsidan under fliken "Bolagsstyrning", "Bolagsstämma".

Bolaget offentliggör samtidigt hållbarhetsrapport för 2020 genom publicering på bolagets webbplats: https://www.eworkgroup.com/se/om-oss/hallbarhet/hallbarhetsrapporter/
 

Denna information är sådan som Ework Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2021.
 
För ytterligare information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17, zoran.covic@eworkgroup.com
Ola Maalsnes, CFO, +46 8 50 60 55 00, +46 738 68 22 90, ola.maalsnes@eworkgroup.com
 

Ework Group AB (publ) är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och hanterar samtidigt cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/