Konsultleverantör utan egna konsulter

EWORK

Eworks affärsidé bygger på att hjälpa företag och organisationer att hitta rätt konsulter till rätt projekt. Kärnan i bolagets verksamhet är en databas bestående av över 100 000 konsulter. Konsulterna är inte anställda på eWork utan bolaget fokuserar istället helt på sökuppdraget - att hitta rätt specialistkompetens till kundernas uppdrag.

Nyckeltal

EWORK

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 9503,0 11100,7 12511,6
Omsättningstillväxt 25,3% 16,8% 12,7%
Rörelseresultat MSEK 106,2 121,1 147,4
Rörelsemarginal 1,1% 1,1% 1,2%
Vinst per aktie KR 4,64 5,24 6,41
Utdelning per aktie KR 4,50 5,50 6,50
Eget kapital MSEK 151,7 151,5 167,1
Soliditet 5,4% 4,7% 4,6%
Nettoskuld MSEK 151,5 179,4 184,8
Antal miljoner aktier 17,2 17,2 17,2

Värdering

EWORK

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 18,5 22,8 18,1 14,8
P/BV (x) 9,9 12,0 10,8 9,8
EV/S (x) 0,2 0,2 0,2 0,1
EV/EBITDA (x) 13,6 18,3 14,7 12,1
EV/EBIT (x) 13,8 18,6 15,0 12,4
Direktavkastning (%) 5,1% 4,3% 5,8% 6,8%