Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

FastPartner

FastPartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fastpartner: Årsredovisning 2019

Fastpartners årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgängl...

15:00 / 26 Mar FastPartner Press release

Fastpartner stabilt i turbulenta tider

Fastpartner har stor respekt och ödmjukhet inför den situation som Sverige och övriga världen befinner sig i. Det finns en stor oro över hur virus...

14:00 / 20 Mar FastPartner Press release

Fastpartner AB utökar koncernledningen

Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge, HR-chef och kommunikatör, väljs in. Förändringen stärker Fastpartner i arbetet att rekr...

15:00 / 21 Feb FastPartner Press release

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2019

Hyresintäkterna ökade med 16,3% och uppgick till 1 686,5 (1 450,6) MSEK.
Driftnettot ökade med 19,5% och uppgick ...

13:00 / 13 Feb FastPartner Press release