Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

FastPartner

FastPartner

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fastpartner AB utökar koncernledningen

Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge, HR-chef och kommunikatör, väljs in. Förändringen stärker Fastpartner i arbetet att rekr...

15:00 / 21 Feb FastPartner Press release

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2019

Hyresintäkterna ökade med 16,3% och uppgick till 1 686,5 (1 450,6) MSEK.
Driftnettot ökade med 19,5% och uppgick ...

13:00 / 13 Feb FastPartner Press release