Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002

12:00 / 24 April 2002 Fastpartner Press release

VERKSAMHETEN FastPartner äger och förvaltar fastigheter med koncentration framför allt till Stockholmsområdet. Göteborg och Gävle är andra prioriterade orter. Med undantag för 2 fastigheter i Norge innehåller fastighetsbeståndet enbart svenska fastigheter. Fastighetsbeståndet omfattade per 31 mars totalt 449.716 kvm. Andelen kommersiella ytor med kontor, lager, produktion, butiker, hotell och skolor utgör 77% av beståndet och resterande 23% utgörs av bostäder.

KONCERNENS RESULTAT Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,3 (-8,1) MSEK. Resultatet är belastat med avskrivningar på byggnader om 6,8 (6,7) och inkluderar vinster vid försäljningar om 0,6 (-2,2) MSEK.

Riskkapitalrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på –2,4 (-2,2) MSEK.

Efter skatt uppgår koncernens resultat till –2,1 (-10,3) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF