Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2004

12:00 / 26 August 2004 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 147,8 (143,1) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (5,3) MSEK, resultat före skatt uppgick till 33,4 (10,8) MSEK. · Resultat per aktie blev sålunda 0,52 (0,10) kr/aktie. · Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 16,7 (12,4) MSEK. · Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 35,5 (22,8) MSEK. · Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Show as PDF