Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastighetsförsäljning och prognosjustering

08:50 / 11 March 2005 Fastpartner Press release

FastPartner AB säljer Nian i Gävle

FastPartner AB har sålt fastigheten Norr 21:5 i Gävle till Boultbee Holding AB med preliminärt tillträde den 15 december 2005. I fastigheten ingår köpcentrumet Gallerian Nian med parkeringshus. Köpeskillingen uppgår till 671 MSEK och ger en vinst på 145 MSEK. Med anledning härav uppjusteras tidigare lämnad prognos för år 2005 på 140 MSEK till 300 MSEK.

Catella Corporate Finance har varit FastPartners rådgivare vid transaktionen.

FastPartners VD Sven-Olof Johansson säger. "Försäljningen får ses som ett steg i enlighet med bolagets fastställda strategi att förädla fastigheter i eget bestånd och därefter sälja till lämplig köpare. Detta i sin tur skapar möjligheter till nya affärer. Denna försäljning är av den storleksordningen att FastPartners finansiella situation ändras i en sådan omfattning att en mer detaljerad information om effekterna av affären kommer att lämnas tisdagen den 8 november 2005."


Sven-Olof Johansson Verkställande direktör 08-402 34 65 (direkt) 08-402 34 60 (växel)

Show as PDF