Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Företagshotellet i Söderhamn, en lyckad satsning för FastPartner

09:00 / 18 September 2008 Fastpartner Press release

Fastigheten Björnänge 5:1 förvärvades av FastPartner 2005. Vid förvärvet var samtliga ytor i fastigheten uppsagda för avflyttning. Genom ett omfattande byggprojekt har hela fastigheten iordningställts till ett Företagshotell. Av den totala uthyrningsbara ytan om 33 700 kvadratmeter är nu mer än hälften uthyrd, varav 3 200 kvadratmeter har hyrts ut under år 2008. Förhandlingar pågår med ytterligare hyresgäster.

FastPartner erbjuder hyresgästerna att i stort sett själva få bestämma lokalernas anpassning till deras egen verksamhet. Detta är en viktig anledning att uthyrningen hittills varit så framgångsrik.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson Verkställande direktör Tel: 08-402 34 65 E-post:

Show as PDF