Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner avyttrar en bostadsfastighet i Södertälje

14:20 / 22 December 2010 Fastpartner Press release

FastPartner har avyttrat bostadsfastigheten Hammaren 12 i Södertälje till en nybildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till drygt 28 MSEK och försäljningen genererar en vinst om cirka 5,7 MSEK som kommer att redovisas under det fjärde kvartalet. Colliers Hyresrättsombildning var FastPartners rådgivare i affären och bostadsrättsföreningen företräddes av Forum Fastighetsekonomi.

Stockholm den 22 december 2010

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Show as PDF