Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner och Besqab samarbetar i nytt bostadsprojekt

13:37 / 20 May 2011 Fastpartner Press release

FastPartner och Besqab har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt genomföra ett bostadsprojekt om 150 lägenheter vid Centralparken i Näsby Park, Täby.

Vid Centralparken i Näsby Park, Täby, ligger Nytorpsområdet med företrädelsevis bebyggelse för företag, skolor och lättare industri. Det centrala läget med närheten till friluftsområdet i Centralparken, Norskogsbadet samt skolor och bra kommunikationer gör också området mycket lämpat för bostadsbebyggelse.

FastPartner, som är en av de större fastighetsägarna i Täby med fastigheter i bland annat Nytorp, har tillsammans med andra fastighetsägare i området samt Täby kommun utrett möjligheterna att komplettera området med nya bostäder.

FastPartner AB och Besqab AB har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt driva fram och genomföra de delar av det nya bostadsområdet som ligger på FastPartners fastighet, vilket innebär drygt 150 lägenheter av de totalt ca 300 planerade för området.

- Som en av de större lokala aktörerna tycker vi det är roligt att kunna bidra till utvecklingen i en attraktiv del av Täby, säger Sven-Olof Johansson VD på FastPartner.

Arbetet med att förändra detaljplanen för att möjliggöra bostadsbebyggelse har startat i samarbete med Täby kommun. Planerad byggstart är 2013 med en möjlig första inflyttning 2014.

- Nytorp är ett spännande område som knyter ihop Näsby Park och Täby Centrum. Detta är en viktig pusselbit för att få ihop de centrala delarna av Täby, säger Freddie Norvell vVD på Besqab.

Frågor beträffande projektet besvaras av:

FastPartner AB VD Sven-Olof Johansson på telefon: 08-402 34 65 Fastighetschef Svante Hedström på telefon: 08-402 34 88

Besqab AB vVD Freddie Norvell på telefon: 08-630 16 00 Affärschef Projektutveckling Bostad Lotta Niland på telefon: 08-630 16 00

Show as PDF