Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar i Haninge

15:10 / 8 October 2012 Fastpartner Press release

FastPartner har av Svensk Fastighetsfond AB förvärvat fastigheten Jordbromalm 5:1 i Haninge. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 21 200 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 12 MSEK exklusive tillägg. Fastigheten är fullt uthyrd till ett stort franskt börsnoterat företag och den återstående kontraktstiden är 8 år. Fastigheten utgör ett bra komplement till FastPartners nuvarande förvaltningsområden.

Tillträde till fastigheten var den 5 oktober.

Stockholm den 8 oktober 2012

               För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-forvarvar-i-haninge,c9315102

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9315102/52359.pdf

Show as PDF