Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner räntesäkrar

09:26 / 11 October 2012 Fastpartner Press release

Av FastPartners låneportfölj om cirka 5 miljarder kronor (varav 800 MSEK utgör obligationslån) löper 1,9 miljarder med fastställd ränta efter nu träffat ränteswapavtal.

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har FastPartner valt att återigen räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 500 MSEK med en löptid fram till den 28 september 2016. Förfallodatum är kopplat till förfallodagen för det nyligen emitterade obligationslånet på 500 MSEK.

Ränteswapavtalet innebär att FastPartner betalar en fast årlig ränta om 5,42 procent, inklusive marginal, fram till den 28 september 2016 på det nyemitterade obligationslånet.

Stockholm den 11 oktober 2012

FastPartner AB

           För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-rantesakrar,c9316507

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9316507/53491.pdf

Show as PDF