Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

kallelse till årsstämma i fastpartner ab (publ)

10:00 / 26 March 2012 Fastpartner Press release

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 26 april 2012

Utdrag ur förslaget till dagordning:

· Styrelsen föreslår en utdelning om 2 kronor 50 öre · Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse · Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission för förvärvsändamål · Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 26 april 2012 kl 16.00 på Summit - Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress Fast Partner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, per fax 08-402 34 61 eller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 fredagen den 20 april 2012.

För mer information, se bifogad kallelse till årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Keller, telefon. 070-7746803

www.fastpartner.se

Stockholm den 26 mars 2012 FastPartner AB

Anders Keller

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 10.00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/kallelse-till-arsstamma-i-fastpartner-ab--publ-,c9236344

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2126137&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF