Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner räntesäkrar

13:34 / 20 March 2013 Fastpartner Press release

Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har FastPartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 300 MSEK med en löptid på två plus åtta år. FastPartner betalar 1,10 procent de två första åren med en möjlig förlängning om 1,86 procent under resterande åtta år. Efter räntesäkringen är cirka 42 procent av FastPartners låneportfölj räntesäkrad.

Stockholm den 20 mars 2013

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrumentDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-rantesakrar,c9388599

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9388599/104877.pdf

Show as PDF