Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner hyr ut 3 759 kvm till Boule Diagnostics AB i Lunda Företagsområde

13:52 / 21 January 2014 Fastpartner Press release

FastPartner har tecknat hyresavtal med Boule Medical, ett dotterbolag till Boule Diagnostics, i fastigheten Rånäs 1 med adress Domnarvsgatan 4 i Lunda Företagsområde i Spånga. Avtalet avser 3 759 kvadratmeter kontors- och produktionsytor och tillträde sker den 1 juli 2014. Avtalet löper i 11 år och Boule Medical har option på förhyrning av ytterligare ca 1300 kvadratmeter.

- Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) till den öppna sjukvården i mer än 100 länder. Tillsammans med Boule kommer vi att utveckla och anpassa fastigheten för både bolagets nuvarande verksamhet och för kommande expansion. Vi ser fram mot att vara delaktiga i Boules utveckling i de nya lokalerna säger Håkan Bolinder, Regionchef på FastPartner.

Stockholm den 21 januari 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-hyr-ut-3-759-kvm-till-boule-diagnostics-ab-i-lunda-foretagsomrade,c9524107

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9524107/201777.pdf

Show as PDF