Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner tecknar nya avtal med Gavlefastigheter på 14 565 kvm i Gävle

10:14 / 22 January 2014 Fastpartner Press release

FastPartner förlänger och tecknar nya kontrakt med Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Bolaget har tecknat ett 10-årigt avtal på 12 228 kvadratmeter samt ett nytt 3-årigt avtal på 2 337 kvadratmeter. Bolaget hyr utbildningslokaler i fastigheten Söder 67:1, Nedre Åkargatan 67 i Gävle. De nya kontrakten träder i kraft den 1 februari 2014.

Övriga hyresgäster i fastigheten är Magelungen AB och Två Kockar en Spis i Gävle AB. Magelungen omflyttar, i samband med pågående ombyggnad, till för verksamheten anpassade lokaler och utökar ytorna till totalt 797 kvadratmeter. Fastigheten är nu i princip fullt uthyrd.

Gavlefastigheters kärnverksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar. Det innefattar alla Gävle kommuns skolor, idrottsanläggningar, kulturbyggnader och förvaltningslokaler.   

- Just nu pågår en omfattande anpassning av lokalerna för den nya verksamhet som ska flytta in i vår fastighet. Vi gläds över att ha fått förlängt förtroende av Gavlefastigheter, utökad yta samt lång hyrestid, säger Anders Svensson, Regionchef på FastPartner.

- Vi fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med vår hyresgäst, Gavlefastigheter. Det är ett långsiktigt samarbete som fortsätter i positiv anda, tillägger Svante Hedström, Fastighetschef på FastPartner.

Stockholm den 22 januari 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65      

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-tecknar-nya-avtal-med-gavlefastigheter-pa-14-565-kvm-i-gavle,c9524545

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9524545/202076.pdf

Show as PDF