Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar 3 fastigheter i Enköping

12:00 / 14 February 2014 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat 3 fastigheter i Enköping genom ett bolagsförvärv. Fastigheten Romberga 2:65 är en handelsfastighet i direkt anslutning till E18 och infarten till centrala Enköping. Fastigheten Romberga 25:4, belägen i centrala Enköping, består av kontor, skola, försäljning och gym. Fastigheten Stenvreten 5:67 har lager och tillverkning. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 13 300 kvadratmeter och totala hyran uppgår till 14 MSEK. Bland hyresgästerna kan nämnas Kunskapsskolan, Intersport, Dahl, Rusta och Eldmakaren. Det är en blandning av olika hyresgäster vilket ger en bra mix.

Fastigheterna är välskötta och har under åren byggts om eller till. Romberga 2:65 färdigställdes under 2013. Tillträdet genomfördes den 13 februari i samband med avtalets tecknande. Säljare är Jan-Olof Ståhlsten och Carolina Ståhlsten genom försäljning av aktierna i bolaget Mälarporten AB.

-Det känns stimulerande att ta över så välskötta fastigheter i Enköping i bra lägen, säger Svante Hedström Fastighetschef på FastPartner.

-Vi fortsätter att expandera med bra fastigheter som har utvecklingsmöjligheter, tillägger Sven-Olof Johansson VD för FastPartner.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB

Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 12:00 den 14 februari.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/