Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar två fastigheter i Norrköping

15:00 / 7 May 2014 Fastpartner Press release

FastPartner har idag fullgjort den avsiktsförklaring, om förvärv av två fastigheter i Norrköping, som bolaget tidigare tecknat. Den ena fastigheten innefattar lager-, industri- och kontorslokaler med en uthyrningsbar yta om cirka 46 000 kvadratmeter och den andra fastigheten innefattar nyproducerade handelslokaler om cirka 3 000 kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 29 MSEK. Bland hyresgästerna kan nämnas SITA, TOOLS, Anticimex och Selga.

Förvärvet ligger i linje med FastPartners strategi att satsa på större objekt innehållande lager-, industri- och kontorslokaler med logistikinriktning och stor flexibilitet. Norrköping har ett av Sveriges starkaste logistiklägen med omedelbar närhet till Europavägar, flyg, båttransporter och spårbunden trafik via södra stambanan.

Med detta förvärv stärker FastPartner sin närvaro i Norrköping, som är en intressant marknad, och äger efter förvärvet sju fastigheter i Norrköping med en uthyrningsbar yta om cirka 70 000 kvadratmeter.

Tillträde till fastigheterna sker idag den 7 maj.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB

Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 15:00 den 7 maj 2014.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/