Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar i Gävle

15:00 / 4 October 2016 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat fastigheterna Hemsta 9:4 och Brynäs 124:3 av WessBack Fastighets AB. Fastigheterna är belägna i Hemsta samt vid Gävlestrand i Gävle. Fastigheterna är fullt uthyrda och har en uthyrningsbara yta om cirka 3 300 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 3,7 MSEK. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Danske Bank, Postnord och Atea.

Fastigheterna är väl fungerande kommersiella fastigheter belägna i attraktiva områden med väl fungerade kommunikationer. Båda områdena är under stark utveckling.

- Förvärvet är ett exempel på FastPartners ambition att växa och stärka vår position i Gävle. Fastighetsbeståndet i Gävle med omnejd uppgår nu till cirka 200 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta säger Fredrik Thorgren, Regionchef på FastPartner.

FastPartner tillträdde fastigheterna den 3 oktober 2016.

Stockholm den 4 oktober 2016

För vidare information vänligen kontakta:

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08-402 34 88

Fredrik Thorgren, Regionchef FastPartner AB
Tel: 026 - 12 32 84

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/