Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

H&M Hennes & Mauritz hyr i FastPartners fastighet i Frihamnen, Stockholm.

14:15 / 23 March 2017 Fastpartner Press release

FastPartner AB har tecknat ett tioårigt hyresavtal med H&M omfattande totalt drygt 3 300 kvm till ett sammantaget hyresvärde om 110 MSEK. Ytan kommer att anpassas till H&M:s behov för design och kontorsverksamhet. Fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, som omfattar 38 000 kvm, är därmed fullt uthyrd. Övriga hyresgäster är Nasdaq Stockholm och modeföretaget Gant Sweden.

Fastigheten och området i Frihamnen kommer att fortsätta utvecklas. Stadsdelen kommer att innehålla bostäder, kontor, kommersiell service samt samhällsservice som skolor och vårdcentral. FastPartners ambition är att vara aktiva i stadsutvecklingsprocessen.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 88

Informationen är sådan som FastPartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 14:15.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/