Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner förvärvar i Stockholm

13:10 / 3 July 2017 Fastpartner Press release

FastPartner har förvärvat fastigheten Hilton 5 av Stockholm Fersen Fastighets AB, ett helägt dotterbolag till Handelsbankens Pensionsstiftelse. Fastigheten är uthyrd till cirka 90% och har en uthyrningsbar yta om 13 800 kvadratmeter. Fastigheten innehåller huvudsakligen kontor och hyresvärdet uppgår till knappt 40 MSEK. Bland hyresgästerna återfinns bland annat Canon, Office Depot, Midroc och Lindt.

Fastighetens läge ger närhet till centrala Stockholm. Den är belägen i direkt anslutning till E4 med goda kommunikationsmöjligheter både vad gäller bussar och spårbunden kollektivtrafik. Den nya tunnelbanestationen som planeras i området kommer ytterligare förbättra kommunikationerna till och från fastigheten. Med detta förvärv stärker FastPartner sin position i såväl Stockholmsområdet som Frösunda där FastPartner sedan tidigare äger fastigheten Hilton 2, vilken har en uthyrningsbar yta om 24 300 kvadratmeter.

Förvärvet innebär att FastPartners årliga förvaltningsresultat ökar med cirka 26 MSEK.

FastPartner tillträder fastigheten idag den 3 juli 2017.

Stockholm den 3 juli 2017

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef FastPartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/