Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner AB utökar koncernledningen

15:00 / 21 February 2020 Fastpartner Press release

Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge, HR-chef och kommunikatör, väljs in. Förändringen stärker Fastpartner i arbetet att rekrytera de bästa talangerna inom fastighetsförvaltning. Utnämningen ska också ses mot bakgrund av att Fastpartner prioriterar hållbarhetsarbetet där ESG-frågor är en viktig del.

Sara anställdes på Fastpartner 2018 och innan dess arbetade hon som HR inom Sidas ramorganisation Union to Union. Sara är 39 år och innehar en fil. kand. i Medie- och kommunikationsvetenskap samt en utbildning till HR-chef vid Företagsuniversitetet.

Stockholm den 21 februari 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 60

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2020 kl 15:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/