Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner är återigen certifierade till ett Great Place to Work®

11:00 / 18 November 2021 Fastpartner Press release

För andra året i rad certifieras Fastpartner AB till ett Great Place to Work® av det internationella bolaget med samma namn. Fastpartner förbättrar dessutom sitt resultat av undersökningen i jämförelse med förra året.

Undersökningen gav en svarsfrekvens på 91 procent, vilket tyder på engagerade medarbetare. Fastpartners ledord: enkelt, engagerat och nära, beskriver företagskulturen väl.
Hela 96 procent av de svarande tycker att alla behandlas lika oavsett etniskt ursprung och 92 procent instämmer i att medarbetarna ges ett stort ansvar. Detta går helt i linje med Fastpartners arbetsgivarlöfte - att vara en arbetsgivare som sätter människan i centrum och värdesätter en trygg och stimulerande arbetsmiljö.

Företaget genomsyras av en entreprenöriell anda där det egna initiativet och engagemanget värdesätts högt. Inom bolaget arbetar man målstyrt och bejakar ny teknik och lärande vilket främjar den personliga utvecklingen.

- Medarbetarundersökningen ger oss en ärlig bild över vad våra medarbetare uppskattar och vad som kan förbättras. Det ger oss en bra möjlighet att fortsätta satsa på rätt saker, säger Sara Sigge, HR-chef på Fastpartner.

- Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vår framtid. Att vi nu för andra året i rad blivit certifierade genom Great Place to Work® känns jätteroligt. Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra oss, säger Christopher Johansson, vVD på Fastpartner.

Stockholm den 18 november 2021

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon:08 - 562 517 07
E-post: cj@fastpartner.se

Sara Sigge, HR-chef Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 70
E-post: sara.sigge@fastpartner.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2021 kl 11:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/