Nyckeltal

FastPartner

2017e 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1350,2 1525,8 1563,3
Tillväxt
6,2% 13,0% 2,5%
Driftnetto MSEK
915,9 1048,5 1077,6
Överskottsgrad
67,8% 68,7% 68,9%
Förvaltningsresultat MSEK
682,8 791,3 820,9
Vinst per aktie KR
17,91 10,24 10,62
Utdelning per aktie KR
4,25 4,50 4,75
Eget kapital MSEK
7105,8 7428,8 7759,8
Soliditet
35,1% 36,0% 36,8%
Nettoskuld MSEK
11145,4 10875,3 10922,0
Antal miljoner aktier
60,3 60,3 60,3
EPRA NAV (stam)
8452,8 8775,8 9106,8
2016 2017e 2018e 2019e
P/E (förv.resultat.) (x)* 13,2 14,0 13,5 11,5
P/BV (x)* 1,3 1,4 0,2 0,2
P/NAVPS (x) 1,0 1,0 1,0 1,0
EV/Hyresintäkter (x) 13,8 14,7 12,8 12,5
EV/Driftnetto (x) 20,5 21,6 18,7 18,2
Dir. avkastning (%) 2,9 3,0 3,1 3,3

Viktig information

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.