Förvaltning av kommersiella fastigheter

FASTPARTNER

FastPartner äger, förvaltar och utvecklar framför allt kommersiella fastigheter. Beståndet består i huvudsak av lager- och produktionsfastigheter, men även av kontor och butikslokaler. Bolaget har som uttalad strategi att investera på lång sikt men ska ändå kunna fatta snabba beslut vid behov.Nyckeltal

FASTPARTNER

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1349,0 1464,8 1525,7
Tillväxt
6,2% 8,6% 4,2%
Driftnetto MSEK
936,0 995,2 1044,5
Överskottsgrad
69,4% 67,9% 68,5%
Förvaltningsresultat MSEK
698,9 740,7 788,2
Vinst per aktie KR
24,59 20,31 10,20
Utdelning per aktie KR
4,30 4,50 4,75
Eget kapital MSEK
7606,9 8543,5 8849,0
Soliditet
36,3% 38,8% 39,5%
Nettoskuld MSEK
10977,9 10217,5 10308,8
Antal miljoner aktier
60,3 60,3 60,3
EPRA NAV (stam)
8140,5 9146,3 9451,8