Authorised dealer of construction equipment in Russia

Ferronordic

Ferronordic är en auktoriserad återförsäljare av Construction Equipment-maskiner under ett flertal varumärken runt om i Ryssland. Bland varumärkena återfinns Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne. Utöver detta är Ferronordic auktoriserad eftermarknadsåterförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks. Bolagets målsättning är att bli det ledande service- och försäljningsbolaget på CIS-marknaderna.Historia

Volvo har ur ett historiskt perspektiv varit aktiva på den ryska marknaden, bolaget började leverera lastbilar 1973 för att 2003 bli den första västerländska aktören med produktion i landet 2003 (Zelenograd). 2009 öppnade Volvo en monteringsfabrik i Kaluga med en årlig kapacitet om cirka 15 000 lastbilar. Volvos anläggningsmaskins segment (CE) etablerades först på den ryska marknaden 2002, och har sedan dess skapat ett starkt fotfäste på marknaden, som ett av de ledande varumärkena inom anläggningsmaskiner. 2014 förvärvade Volvo CE Terex trucks som bland annat tillverkar dumprar med lastkapacitet om 41–91 ton.

2010 grundades Ferronordic med målsättning att förvärva och öka Volvos distribution till stora delar av den ryska marknaden och åtnjuta marknadens betydande potential. Mellan 2010–2013 expanderade Ferronordic kraftigt och antalet outlets ökades till 75 stycken, från de sex anläggningar som togs över från Volvo. Expansionen var landsomspännande från S:t Petersburg i väst till Magadan i de östra delarna av Ryssland. Samtidigt ökade antalet anställda från 160 stycken till 731 vid utgången av 2013.

Under perioden fortsatte bolaget, trots en nedåtgående marknad, implementera visionen att addera ytterligare varumärken. Varumärkena som adderades var Terex Trucks (2014), Dressta (2016) och Rottne (2016) samt Mecalac i mitten av 2017. Genom ett breddat utbud bland annat mot gruv- och skogssektorn diversifierades verksamheten och därmed minskade även risken i bolaget.

Bred auktoriserad varumärkesportfölj

Ferronordic är ensam auktoriserad återförsäljare av Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Rottne och Mecalac i hela Ryssland. I delar av landet är Ferronordic även utsedd till eftermarknadsåterförsäljare av Volvo Trucks, Renault Trucks och Volvo Penta. 2017 utgjorde Volvo CE 80% av bolagets nettoomsättning, resterande varumärken 16% samt 4% från bolagets uthyrningsverksamhet (contracting services). 

Marknad

Den ryska Construction Equipment-marknaden har fluktuerat med starka uppgångar 2007, 2008 samt 2011. Mellan 2003–2013 hade marknaden en CAGR om 34% samt -59% mellan 2013-2015. Generella efterfrågan av Construction Equipment-maskiner drivs av Rysslands allmänna ekonomiska utveckling. Den ryska ekonomin är högt beroende av oljepriset och är således en viktig parameter för marknadstillväxt. Utöver detta drivs marknaden av infrastrukturinvesteringar som i dagsläget bedöms vara gravt eftersatt. Ett exempel på detta är landets vägdensitet som är bland den lägsta i Europa och där större investeringar inte har gjorts sedan Sovjettiden. Enligt landets budgetar bör investeringarna i infrastruktur öka, även att landet är värd till fotbolls-VM bör vara en viss drivkraft.

Equipment Sales

Segmentet Equipment består av två delar, en nyförsäljning (new sales) av anläggningsmaskiner och en begagnad försäljning (used sales). Segmentet stod FY 2017 för 69% av koncernens försäljning (62). Nyförsäljning sker av varumärkena; Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac, Rottne och Gensets via Ferronordics egna varumärke. Nyförsäljningen delas in i undersegmenten GPPE, Utilities och Road där Ferronordic främst är verksam inom GPPE och Road som är större, mer komplexa och högkvalitativa maskiner. Störst försäljning sker av grävmaskiner, grävlastare, hjullastare, tipptruckar och dumprar.

Aftermarket

Segmentet Aftermarket stod FY 2017 för 27% av koncernens försäljning, en minskning Y/Y om 600 bps. Aftermarket består av två delar, reservdelar och service. Reservdelar står för merparten av segmentets försäljning och är även den delen med högst marginal. I de flesta industriföretag är eftermarknadsförsäljningen högst lönsam och därmed en viktig parameter för bolagets lönsamhet. Eftermarknaden för Construction Equipment är lönsam för Ferronordic, dock inte på samma nivå som bolag verksamma inom Truck. Detta då i princip all service utförs hos kunden då transport av icke fungerande maskiner över Ryssland är högst kostsam och logistiskt svårhanterad. Ferronordic åker alltså ut till sina kunder och utför service vilket gör att denna del i eftermarknaden tenderar att ha något lägre lönsamhet än försäljning av reservdelar. Tillväxt inom segmentet bör främst ske genom att kunderna byter sina maskiner kontinuerligt och att Ferronordic som Volvo Certified Rebuild renoverar och säljer dessa igen med ny garanti.

 

Figur: Ferronordics uppdaterade finansiella mål

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.