Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Får Licensorder Från Försvarshögskolan Via Partner

12:00 / 18 December 2007 Formpipe Press release

Försvarshögskolan har tecknat avtal om W3D3 via FormPipes partner, Cybercom. Avtalet avser licenser för FormPipes ECM-produkt för ärende- och dokumenthantering och Cybercom står för integrationen. Licensaffären uppgår för FormPipe till 0,8 Mkr.

- Vi arbetar för att bygga upp och stärka förhållanden med värdeskapande återförsäljare. Affären med Försvarshögskolan bekräftar att marknaden uppfattar värdet av våra ECM-produkter i kombination med Cybercoms gedigna erfarenhet av förvaltning och infrastruktur, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- Vi är mycket glada för förtroendet vi fått från Försvarshögskolan. Vi ser också många möjligheter att inom de närmaste åren kunna hjälpa flera andra verksamheter runt om i landet att öka sin service genom att effektivisera administrationen och skapa mer tillgängliga tjänster, säger Anders Franzén, vd för Cybercom Sweden East.

- Cybercom och W3D3 uppfyllde de krav vi satt upp för att välja en på marknaden befintlig produkt för dokument- och ärendehantering. En installation av ett IT-stöd för ärendehantering ger bättre möjlighet att följa upp status på ärenden, ger en effektivare verksamhetsstyrning och förbättrar uppfyllandet av legala krav, säger Christer Danielsson, CIO för Försvarshögskolan.

W3D3 är förstarankad av Verva gällande ärendehantering, workflow/processmanagement, dokumenthantering och e-arkivering. Vervas utvärdering gjordes för gällande ramavtal för informationsförsörjning som sträcker sig fram till och med juni 2009.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85 Anders Franzén, vd Cybercom Sweden East, 0705-26 75 15

OM FORMPIPE SOFTWARE FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda bolagets ECM-produkter.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

Show as PDF