Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Tilläggsköpeskilling För Förvärvet Av Alp Data Faller Inte Ut.

12:00 / 6 February 2007 Formpipe Press release

Den 1 september 2006 förvärvade FormPipe Software programvarubolaget ALP Data i Linköping AB. Köpeskillingen bestod av 10,0 Mkr kontant samt 454 545 nyemitterade aktier. Utöver detta fanns en tilläggsköpeskilling uppgående till 454 546 aktier att nyemittera givet att uppsatta omsättnings- och resultatmål för 2006 uppnåddes. Dessa mål uppnåddes inte fullt ut.

- ALP Data hade en mycket positiv utveckling under andra halvan av 2006. Dock räckte det inte till för att nå de högt uppställda målen för tilläggsköpeskillingen. Därmed faller ingen tilläggsköpeskilling ut och det blir heller inte någon utspädning av FormPipe-aktien, säger Rikard Akhtarzand VD på FormPipe Software AB.

Information om tidigare prognos finns i den senaste delårsrapporten på www.formpipe.se. För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF