Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

W3d3-Order Från Premiepensionsmyndigheten

12:00 / 6 February 2007 Formpipe Press release

Premiepensionsmyndigheten (PPM) har beställt FormPipe Softwares ECM-produkt för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet är 1 Mkr kronor och implementationen av grundprodukten beräknas vara klar i mars 2007.

- Vi valde FormPipe Software som leverantör eftersom deras system motsvarade vår kravprofil. Genom W3D3 förväntar vi oss en kostnadseffektivare ärende- och dokumenthantering på PPM. Vi räknar med en strukturerad informationshantering som ger god service för pensionsspararna, säger Hanna Sperling Palmstierna på PPM.

- Ordern visar att vår försäljningsstrategi för offentlig sektor är framgångsrik. Vi har många kunder i segmentet, men än har vi bara skrapat på ytan och marknaden ser ut att öka under de närmaste åren säger Rikard Ahtarzand, VD på FormPipe Software.

Ordern från PPM är ett avrop från Vervas ramavtal IF 2005.

För mer information, vänligen kontakta: Rikard Akhtarzand, VD FormPipe Software AB, 0765-25 90 71

BOLAGSINFO FormPipe Software AB (publ) är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Vi utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Våra programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad information är vinster av att använda våra ECM-produkter. FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North.

Show as PDF