Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Förvärvar Danskt Programvarubolag

12:00 / 1 August 2007 Formpipe Press release

· FormPipe har ingått avtal om förvärv av EFS Technology A/S. · Förvärvet av EFS ger FormPipe en bred internationell närvaro med tillgång till ett väl etablerat partnernätverk. · FormPipes förvärv av EFS sker till ett maximalt företagsvärde (Enterprise Value) om cirka 42 MDKK. · Köpeskillingen utgörs av 20 MDKK kontant, 10 MDKK i nyemitterade aktier, samt en tilläggsköpeskilling som löper fram till 2010. · Den nya koncernen omsatte proforma 2006, 70,7 MSEK med ett EBITA resultat om 11,4 MSEK.

FormPipe Software förvärvar det danska programvarubolaget EFS Technology A/S. Bolaget har en ledande, egenutvecklad ECM-programvara för Input/Output-hantering. Förvärvet av EFS ger FormPipe en bred internationell närvaro med tillgång till ett väl etablerat partnernätverk. FormPipes förvärv av EFS sker till ett maximalt företagsvärde (Enterprise Value) om cirka 42 MDKK. Köpeskillingen vid tillträde utgörs av 20 MDKK kontant, 10 MDKK i nyemitterade aktier samt en tilläggsköpeskilling som löper fram till 2010 och är relaterad till EFS resultatutveckling.

- EFS är ett programvarubolag med en specialiserad ECM-produkt för Input/Output-hantering, LaserNet. Med sitt specialiserade utbud har bolaget utvecklats till en stark aktör inom ECM-området med etablerade försäljningskanaler även utanför Danmark, exempelvis i Tyskland och Storbritannien säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

- EFS passar perfekt in i vår ECM-strategi. Det är ett stabilt bolag, med hög lönsamhet, unik kompetens inom sitt område och en stark position på marknaden. Vi ser stora möjligheter till framtida synergier och fortsatt goda tillväxtmöjligheter, fortsätter Christian Sundin.

- Vi ser mycket positivt på att ingå i FormPipe koncernen. Med större resurser och med utökad kompetens förbättrar vi våra möjligheter att utveckla verksamheten i enlighet med bolagets målsättning om att bli en ledande aktör inom ECM-området. Detta ger oss en ännu starkare plattform att ytterligare förstärka vår tillväxt på en växande marknad säger Michael Beisner, vd för EFS Technology A/S.

Motiv till förvärvet Den nya koncernen får en ökad internationell närvaro och därmed snabbt en starkare position på den europeiska ECM-marknaden. I och med förvärvet bedöms tydliga produkt- och intäktssynergier uppstå genom bland annat ett utvidgat erbjudande till kunder, bättre förutsättningar för ökade försäljningsinsatser mot den privata marknaden samt genom ett ökat antal upparbetade partnerrelationer. Den nya koncernen får även den finansiella styrka som krävs för fortsatt fokus på tillväxt och expansion med bibehållen lönsamhet och hög produktkvalitet.

Genom affären skapas en slagkraftig, lönsam koncern med goda tillväxtmöjligheter inom ECM-området i både omsättning och resultat, som skapar ett mervärde för aktieägarna.

Finansiell information FormPipe förvärvar EFS för 20 MDKK kontant och 10 MDKK nyemitterade aktier i FormPipe. Därutöver utgår en tilläggsköpeskilling över en period om 30 månader. EFS nettokassa uppgår till cirka 4 MDKK. FormPipe avser att finansiera kontantdelen av förvärvet med egna medel samt upptagande av förvärvskredit. Tillträde kommer att ske per den 1 september 2007. Den nya koncernen omsatte proforma 2006 70,7 MSEK med en EBITA om 11,4 MSEK.

(För tabell se bifogad fil)

Om EFS Technology A/S EFS som har sitt huvudkontor i Brøndby är ett programvarubolag med en specialiserad ECM-produkt för Input/Output-hantering, LaserNet. Med sitt specialiserade utbud och starka partnernätverk har bolaget utvecklats till en stark aktör inom ECM-området med etablerade försäljningskanaler även utanför Danmark, exempelvis i Tyskland och Storbritannien. EFS kunder består bland annat av Telia, SCA, LeasePlan, Tamro, Peugeot, DHL, Panasonic med flera. Bolaget har idag 14 anställda samt väl etablerade relationer med cirka 40 partners/återförsäljare, varav drygt 20 utanför Danmark. Huvudägarna är Michael Beisner (45 %) och Anders Terp (45 %). EFS är mycket lönsamt och har ett starkt kassaflöde.

Om FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. FormPipes programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera och sätta information i ett sammanhang. Genom FormPipes ECM-produkter erbjuds kunderna ett effektivt verktyg att strukturera information, minimera sin riskexponering och därmed långsiktigt sänka sina kostnader.

FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala och Linköping. FormPipe Software AB (publ) är listat på Stockholmsbörsens First North och Mangold Fondkommission AB (+46 8 503 015 00) är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

För ytterligare information kontakta: Christian Sundin, vd FormPipe Software AB, +46 705 67 73 85

Show as PDF