Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Valberedning Inför Bolagsstämma 2009

I enlighet med beslut på Formpipe Software AB:s årsstämma 2008 har en valberedning bildats. Inför årsstämman 2009 utgörs valberedning av: Marcus Wall...

12:00 / 28 Nov Formpipe Press release

Delårsrapport Januari-September 2008

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2008
• Nettoomsättningen uppgick till 68,2 Mkr (43,4 Mkr) en ökning med 57 %
• Rörelseresultatet uppgick till 15,7 M...

12:00 / 11 Nov Formpipe Press release

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Perioden 1 januari - 30 juni 2008 * Nettoomsättningen uppgick till 48,6 Mkr (30,0 Mkr) en ökning med 62 % * Rörelseresultatet uppgick till 13,7 Mkr (...

12:00 / 15 Jul Formpipe Press release

W3d3 I Ramavtal Mot Det Offentliga Danmark

FormPipe Softwares ECM-produkt för dokument- och ärendehantering, W3D3, finns från den 1 juli 2008 med på det danska ramavtalet med SKI - Statens og ...

12:00 / 1 Jul Formpipe Press release

Nordiskt Samarbetsavtal Med Tectura

EFS Technology, som är en del av FormPipe Software-koncernen, och Tectura ingår nordiskt samarbetsavtal med fokus på LaserNet och det unika QuickStep...

12:00 / 28 May Formpipe Press release

Delårsrapport Januari-Mars 2008

BRA START PÅ ÅRET PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2008
• Nettoomsättningen uppgick till 24,0 Mkr (15,5 Mkr) en ökning med 55 %
• Rörelseresultatet uppgic...

12:00 / 23 Apr Formpipe Press release