Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Svenska Kraftnät Värd 1,5 Mkr

12:00 / 31 October 2008 Formpipe Press release

FormPipe Software har tecknat avtal med Svenska Kraftnät gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet är på 1,5 Mkr varav drygt hälften består av licens- och underhållsintäkter.

- Efterfrågan på våra ECM-produkter fortsätter att vara god. För att få ut värdet av den växande mängd information och dokument, som idag är ett faktum för alla större organisationer, blir det allt viktigare med en effektiv informationshantering, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF