Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Licensorder Från Läkemedelsföretag Via Sin Partner Consignit

12:00 / 8 December 2008 Formpipe Press release

Ett läkemedelsföretag med verksamhet på tre kontinenter har tecknat avtal om ECM-produkten Platina via FormPipe Softwares partner Consignit. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe till 1,1 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter. Consignit, ledande IT-konsult inom ECM står som tjänsteleverantör.

- Våra ECM-produkter passar mycket bra i branscher som har stränga regelkrav och där spårbarhet och intern kontroll är av stor vikt. Den här ordern öppnar upp för licensförsäljning i en ny bransch och då är det särskilt viktigt med kompetenta partners. Consignit förstår affärsprocesserna och informationsflödena i krävande branscher som exempelvis Life Science, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Platina kommer bland annat att användas som plattform för att kontrollera och effektivisera processer som måste valideras enligt amerikanska läkemedelsverket, FDA:s, förordning 21 CFR Part 11. Förordningen anger strikta och tydliga villkor avseende dokumentationskraven för läkemedelsbolag som säljer sina produkter på den amerikanska marknaden.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Show as PDF