Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Software Får Order Från Huddinge Kommun Värd 2,7 Mkr

12:00 / 2 June 2008 Formpipe Press release

Huddinge kommun har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, W3D3. Ordervärdet är på 2,7 Mkr och består till övervägande del av licens- och underhållsintäkter.

- Ordern från Huddinge kommun är en i raden av de större licensaffärer vi tagit under 2008. Vår försäljningsstrategi är framgångsrik och W3D3 är ett förstahandsval när det gäller ECM-produkter för det offentliga Sverige, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software. - Vi valde W3D3 eftersom det är en väl prövad standardprodukt för dokument- och ärendehantering. Med W3D3 kan vi se möjligheter till en effektiv ärendehantering inom och mellan förvaltningarna. Vårt krav har varit att välja ett IT-stöd som har funktioner för elektronisk handläggning av hela ärendets livscykel - från registrering till arkivering, säger Berto Lindbom, upphandlingschef för Huddinge kommun. Huddinge är Stockholms läns näst största kommun med 92 000 invånare och cirka 5 700 anställda. För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85 Berto Lindbom, upphandlingschef för Huddinge kommun, 0708-79 00 08

Show as PDF