Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Bokslutskommuniké Januari-December 2008

12:00 / 30 January 2009 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2008 • Nettoomsättningen uppgick till 105,9 Mkr (67,6 Mkr) en ökning med 57% • Rörelseresultatet uppgick till 26,1 Mkr (13,5 Mkr), med en rörelsemarginal om 26,1% (20,8%) • Resultat per aktie uppgick till 1,81 kr (0,99 kr) • Resultat efter skatt uppgick till 18,9 Mkr (9,0 Mkr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,4 Mkr (13,5 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 71,6 Mkr (43,1 Mkr), en ökning med 66%

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2008 • Nettoomsättningen uppgick till 37,7 Mkr (24,3 Mkr) en ökning med 56% • Rörelseresultatet uppgick till 10,4 Mkr (8,1 Mkr), med en rörelsemarginal om 29,0% (34,6%) • Resultat per aktie uppgick till 0,68 kr (0,53 kr) • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 Mkr (5,2 Mkr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,8 Mkr (9,1 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 25,4 Mkr (15,7 Mkr), en ökning med 62%

För fullständig bokslutskommuniké, se bifogad fil >>

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software, 0705-67 73 85

Show as PDF