Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

FormPipe Softwares Produkt Först Att Bli Certifierad I Norge

12:00 / 7 December 2009 Formpipe Press release

-Riksarkivet i Norge godkänner produkt för dokument- och ärendehantering

FormPipe Softwares ECM-produkt för dokument- och ärendehantering, W3D3, blir den första NOARK 5-certifierade produkten i Norge. Hittills har ingen annan leverantör lyckats uppfylla kraven enligt NOARK 5 för sina produkter och W3D3 är därmed den enda certifierade produkten på marknaden.

Det norska riksarkivet har tagit fram NOARK-5 standarden för att få ett konkret och enhetligt ramverk för utveckling av produkter för arkiv-, dokument- och ärendehantering, som har kapacitet att hantera en informationsmängd som växer i omfattning och komplexitet. Dessutom beslutade den norska regeringen nyligen att alla system som skapar eller tar emot dokument som skall arkiveras måste följa NOARK 5-standarden.

- FormPipe Software har partners som är representerade i Norge. De kan dra fördel av certifieringen och har med FormPipe Softwares ECM-produkter ett erbjudande till den norska marknaden man är ensamma med. Svensk och norsk offentlig förvaltning liknar till stora delar varandra och därmed kan våra partners också utnyttja referenser inom det offentliga Sverige, där FormPipe Softwares produkter ligger i frontlinjen, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Show as PDF