Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport Januari-Juni 2009 FormPipe Software Ab (Publ)

12:00 / 13 July 2009 Formpipe Press release

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 • Intäkterna uppgick till 66,9 Mkr (48,6 Mkr) en ökning med 38 % • Rörelseresultatet uppgick till 13,8 Mkr (13,7 Mkr), med en rörelsemarginal om 21,5 % (30,1 %) • Resultat efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (9,9 Mkr) • Resultat per aktie uppgick till 0,85 kr (1,01 kr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,2 Mkr (14,5 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 49,8 Mkr (31,4 Mkr), en ökning med 58 %

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2009 • Intäkterna uppgick till 35,0 Mkr (24,6 Mkr) en ökning med 42 % • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr (6,6 Mkr), med en rörelsemarginal om 21,1 % (28,4 %) • Resultat efter skatt uppgick till 4,9 Mkr (4,4 Mkr) • Resultat per aktie uppgick till 0,42 kr (0,45 kr) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,2 Mkr (12,1 Mkr) • Licens- och underhållsintäkter uppgick till 26,8 Mkr (16,5 Mkr), en ökning med 62 %

(För fullständig rapport se bifogad fil)

FÖR MER INFORMATION: Christian Sundin, verkställande direktör Telefon: 070-567 73 85, 08-555 290 84 E-post: FormPipe Software AB (publ), Box 23131, 104 35 Stockholm Organisationsnummer: 556668-6605

Show as PDF