Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-september 2011

08:45 / 25 October 2011 Formpipe Press release

Perioden 1 januari - 30 september 2011

-- Nettoomsättning 78,0 Mkr (83,3 Mkr) -- Systemintäkter 73,5 Mkr (70,9 Mkr) -- Rörelseresultat före avskrivningar 21,1 Mkr (19,8 Mkr) -- Rörelseresultat 13,8 Mkr (13,1 Mkr) -- Rörelsemarginal 17,7 % (15,7 %) -- Resultat efter skatt 10,1 Mkr (10,3 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,83 kr (0,86 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,6 Mkr (1,5 Mkr) -- Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 1,5 Mkr respektive 0,4 Mkr

Perioden 1 juli - 30 september 2011

-- Nettoomsättning 20,9 Mkr (23,9 Mkr) -- Systemintäkter 19,8 Mkr (21,2 Mkr) -- Rörelseresultat före avskrivningar 5,4 Mkr (4,6 Mkr) -- Rörelseresultat 2,7 Mkr (2,4 Mkr) -- Rörelsemarginal 12,8 % (10,2 %) -- Resultat efter skatt 2,0 Mkr (1,7 Mkr) -- Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,14 kr) -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,4 Mkr (-3,8 Mkr) -- Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,4 Mkr respektive 0,1 Mkr

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta: Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

FormPipe Software AB

Show as PDF